Honderste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid - reeks I


  

Honderste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid
reeks I


Charles Rogier (1800-1885) - lid van het voorlopig bewind en aanvoerder der Luiker Vrijwilligers gedurende de Septemberdagen.


Baron Surlet de Cokier> (1769-1839) voorzitter van het voorlopig bewind. Regent van het Koninkrijk in 1831.


Verdediging van de Schaarbeek Poort door de Belgische vrijwilligers in den morgen van den 23ste September 1830.


Onthaal der Hollandsche troepen aan de Vlaanderen Poort, den 23ste September 1830.


Verdediging van de Koniklijke Plaats door de Belgische patriotten, van 23 tot 25 September 1830.


Charlier met het houten been bedient zijn met schroot geladencanon op de Koninklijke Plaats 23 en 25 September 1830.


Aanval aan den ingang van het Park van Brussel, in de richting van de Koninklijke Plaats, door de belgische vrijwilligers den 25ste September 1830.


Verovering van den trap der Bibliotheek door de Patriotten den 25ste September 1830.


Graaf Frederik de Merode, geboren in 1792, werd gekwetst te Berchem en stierf te Mechelen den 4de November 1830.

Ridder Dechez, gezegd Jenneval, toneelspeler in den Schouwburg te Brussel, stierf door het vijandelijke lood te Lier in 1830 samen met Van Campenhout miek hij de Brabanconne.


Tafereel uit de Omwenteling van 1830 door den schilder Wappers (Modern Museum te Brussel).


< span class="style1">test

Honderste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid - reeks II


Honderste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid
reeks II


Brusselsche burger als Jager-Vrijwilliger.


De Martelaren Plaats, te Brussel den 2de October 1830.


Beleg van de Citadel van Antwerpen, bezet door den Hollandschen Generaal Chasse, de Hollanders geven zich over na 19 dagen belegering door het Fransche leger van Maarschalk Gerard.


Louise-Marie van Orleans, oudste dochter van Louis-Philippe, koning van Frankrijk, huwde Leopold I in 1832, overleed te Oostende in 1850.


Troonbeklimming van Leopold I, ter Koninklijke Plaats te Brussel, den 21ste Juli 1831. Hij zwoer de grondwet en de wetten van het Belgisch volk na te leven.


Inhuldiging van den eersten spoorweg van het vasteland, Brussel-Mechelen, in 1835.


Marie-Henriette, Aartshertogin van Oostenrijk, werd geboren in 1836, huwde in 1853 Leopold Hertog van Brabant, toekomstige Koning der Belgen, overleed te Spa den 9ste September 1902


Medalje van het Eeuwfeest van Belgie door Eug. J. de Bremaecker


venster sluiten www.hendrikdecock.be