BRUGGEBrugge - Groote Markt.
Bruges - Grand Place.


Kanselarij (vredegerecht), Stadhuis
en Baseliek van het Heilig Bloed Christi.

La Justice de Paix, l'Hotel de Ville
et la Baselique du Saint-Sanh.


Groene Rei.
Quai Vert.


Rozenhoedkaai.
Quai du Rosaire.


Het Minnewater.
Le Lac d'Amour.


Oostendepoort, nu Ezelpoort.
Porte d'Ostende, maintenant Porte des Ane.


Ingangspoort van het Begijnhof en Pastorij.
Pont du Beguinage et Presbytere.


Achter Gruuthuse, Brugsche oude vrouwtjes.
Derriere Gruuthuse, types Brugois.


Smedenpoort.
Porte Marechale.


Hoofdkerk Sint-Salvator.
Cathedrale Saint-Sauveur.


BRUGGERozenhoedkaai - Huidenvettersplein,
ambachtshuis van de huidenvetters.


Grote Markt, Provinciaal Hof.Groene Rei.


Blinde Ezelstraat.


Jan Van Eyckplein.


Grote Markt, standbeeld Jan Breydel en Pieter De Coninck


Jan Van Eyckplein, De Poortersloge.


Jan van Eyckplein tussen 1890 en 1900, (vlnr.), het Pijndershuisje, het Tolhuis

bron: wikipedia


Orangerie "Hof Lanchals" langs De Dijver.Cinema Coliseum 1919 (vanaf 1935 Rio) in de SaaihalleBRUGGE


Pottenmakersstraat
Rue des Potiers


Brugje over de Brugse reien.


Grote Markt met Halletoren
Grand Place et Beffroi


Grote Markt en Belfort
Grand Place et Beffroi


Het Brugse Begijnhof, Pandhoek
Beguinage, Coin du Cloitre


Halletoren
Beffroi


Tweede Stationsgebouw ('t Zand)
Deuxième bâtiment de la gare ('t Zand)


Hotel Du Beffroi
Grote Markt (Hallestraat)


Interieur Hotel Du Beffroi
L'interieur Hotel Du Beffroi


Keuken Hotel Du Beffroi
Cuisine Hotel Du Beffroi


Cafe Central
Cafe Central


't Zand 1950 - 1960
't Zand 1950 - 1960


Hotel Du Singe d'Or
Hotel Du Singe d'Or


Hotel Du Singe d'Or
Hotel Du Singe d'Or


Interieur Hotel Du Singe d'Or
L'interieur Hotel Du Singe d'Or


Interieur Hotel Du Singe d'Or
L'interieur Hotel Du Singe d'Or


Interieur Hotel Du Singe d'Or
L'interieur Hotel Du Singe d'Or


Interieur Hotel Du Singe d'Or
L'interieur Hotel Du Singe d'Or


venster sluiten www.hendrikdecock.be